Kas ir biznesa inkubators?

Biznesa inkubators ir struktūra, kas atbalsta un veicina jebkuras uzņēmējdarbības formas darbību jebkurā tautsaimniecības nozarē, īpaši veicinot jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanos un attīstību, sekmējot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi. Tā darbības pamatfunkcija ir veicināt jaunu firmu izveidošanos, nodrošinot tās “inkubācijas periodā”, parasti 3-5 gadi, ar telpām, infrastruktūras pakalpojumiem un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos.

Ko parasti nodrošina vai piedāvā Biznesa inkubators:

 1. Uzņēmumu dibināšana un uzņēmuma reģistrācija
 2. Juridiskie pakalpojumi un juridiskās konsultācijas
 3. Grāmatvedības pakalpojumi
 4. Telpu nomu semināriem
 5. Biznesa plāna izstrāde
 6. Tirgus pētījumu izstrādi
 7. Mārketinga plāna izstrāde un mārketinga stratēģijas izstrāde
 8. Personāla piesaiste
 9. Projekta pieteikumu izstrādi
 10. Individuālās konsultācijas
 11. Sadarbības partneru piesaiste
 12. Projektu pieteikuma izstrāde